+421 (0) 44 432 31 41

projekcia@celprojektplus.sk

English Slovenčina
o nas

O nás

O nás

. ok 14 2015
profil

Profil spoločnosti

Sme projektovo-inžinierska spoločnosť, ktorá sa zaoberá projektovaním priemyselných stavieb a technologických celkov s dôrazom na kvalitu práce a snahou napredovať. Staviame na 68-ročných skúsenostiach, tíme profesionálov špecializujúcich sa na jednotlivé oblasti, v ktorých poskytujeme svoje služby a množstve úspešne realizovaných projektoch na Slovensku i v zahraničí.

 

 

portfolio

Portfólio služieb

 • odborné posudky
 • štúdie realizovateľnosti
 • technická pomoc
 • odhady investičných nákladov
 • rozpočty
 • architektonické a projektové konzultácie
 • projektový výber a vyhodnotenie dodávateľov
 • obstarávanie nevyhnutých prieskumov
 • spracovanie a vyhodnotenie alternatívnych riešení
 • vyhodnotenie a výber dodávateľov
 • projekty pre územné rozhodnutie
 • projekty pre stavebné povolenie
 • realizačné projekty
 • projekty skutočného vyhotovenia
 • zabezpečenie výkonu dozorov
 • funkcia vedúceho projektanta 

 

history

História spoločnosti

Základy spoločnosti boli položené v roku 1952. Spoločnosť sa počas svojej existencie postupne transformovala zo štátneho podniku na akciovú spoločnosť Celprojekt a.s., pričom od roku 2008 pracuje jej projektová zložka ako spoločnosť CELPROJEKT plus, s.r.o. Pôvodným zámerom bolo vytvoriť projektovú organizáciu zabezpečujúcu projektové a inžinierske práce pre sektor celulózy a papiera. Počas jej existencie sa portfólio spoločnosti rozšírilo aj na drevospracujúci, chemický, farmaceutický, energetický priemysel.

 

team

Náš tím

V našom tíme pracujú kvalifikovaní odborníci, ktorí Vám poskytnú všetky služby súvisiace s technickým poradenstvom, vypracovaním projektu a zabezpečením inžinierskej činnosti. Partnerom ponúkame rokmi overené profesionálne služby, kvalitu a flexibilitu. Kladieme dôraz na tímovú spoluprácu, odborný a pracovný rozvoj firmy. 

Pre komplexné spracovanie projektovej dokumentácie máme zabezpečený dostatočný počet kvalifikovaných pracovníkov vo všetkých profesiách:

 • strojno-technologické procesy
 • chemicko-technologické procesy
 • vnútorné a vonkajšie potrubné rozvody
 • silnoprúdové rozvody
 • projektovanie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár
 • slaboprúdové rozvody vrátane eps
 • meracie a regulačné systémy
 • automatizované systémy riadenia technologických procesov
 • architektonicko-stavebná časť
 • zdravotechnika
 • vykurovanie, vetranie a klimatizácia
 • statika oceľových a betónových konštrukcií
 • požiarna ochrana a bezpečnosť stavby
 • vodohospodárske zariadenia
 • dopravné stavby
 • organizácia výstavby
 • technický dozor pri výstavbe

Z našich projektov

Výkres potrubia

Výkres potrubia

Výkres potrubia

Výkres potrubia

Výkres podpier

Výkres podpier

Výkres plošiny

Výkres plošiny

Izometria

Izometria

Scanovanie Gelima

Scanovanie Gelima

Scanovanie Duslo

Scanovanie Duslo

Hydraulický výpočet

Hydraulický výpočet

Pevnostný výpočet

Pevnostný výpočet

Táto stránka používa pre zlepšenie poskytovaných služieb súbory cookies. Používaním stránky súhlasíte s ukladaním súborov cookies.