+421 (0) 44 432 31 41

projekcia@celprojektplus.sk

English Slovenčina

Zoznam projektov

Referencie

. ap 22 2016
paper industry 64x64

Celulózo-papierenský priemysel

Názov zákazkyStupeň dokumentácieInvestorRok
ZVÝŠENIE KAPACITY LISTNATEJ MLECEJ LINKY PS18 realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2021
DOPRAVA ODPADOVEJ VODY Z BAZÉNA DO CHEMICKEJ KANALIZÁCIE
realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2021
NOVÁ TOALETNÁ LINKA TL9
projekt stavby pre stavebné povolenie SHP Harmanec, a. s. 2021
PROJEKT ECO PLUS V MONDI SCP, a.s.
Zmena stavby pred dokončením
projekt stavby pre stavebné povolenie MONDI SCP a.s. 2020
Nový výmenník C_38_E_028 realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2020
Nová dosekávačka k triediču štiepok realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2020
Nové nádrže na PM1 štúdia MONDI SCP a.s. 2020
Meracie rámy pre PS16 - MONDI SCP a.s. realizačný projekt HONEYWELL HPS, s.r.o. 2020
NOVÉ MLYNY NA PS18 štúdia MONDI SCP a.s. 2020
VRÁTENIE KUFERÁTU štúdia MONDI SCP a.s. 2020
Rozvlákňovanie pre PM18 štúdia MONDI SCP a.s. 2019
Prepojenie čierneho lúhu z 60_T_917 do nového MVR realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2019
Projekt ECO plus v Mondi SCP a.s., Ružomberok
– Konzultácie pre projekt PM19
technická pomoc MONDI SCP a.s. 2019
Prečerpávanie vodolátky z PS 38 realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2019
Nový výmenník pre ohrev vody na bieliarni technická pomoc MONDI SCP a.s. 2019
Nové čerpadlá 33-302, 33-303 realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2019
PS 18 POPE_Projekt pre stričky realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2019
Výmena miešadla vápenného kalu na Mondi SCP a.s. realizačný projekt AXFLOW s.r.o. 2019
Detailný inžiniering procesných čerpadiel realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2019
Tretia trasa buničiny na PS 18 realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2019
Havarijná jímka pod hydraulickú jednotku PS1 realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2019
Generálna oprava strechy bieliarne projekt stavby pre stavebné povolenie BUKOCEL a.s. 2019
Výmena miešadiel na blow-tankoch 32-100 a 33-101 realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2019
Výmena nádrže na vodolátku PS16 realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2019
Využitie prebytočnej vody z chladenia hydraul. jednotiek pracích lisov realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2019
Potrubné rozvody – POPE navíjač – PS18 realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2019
Rozvod vzduchu – PM18 realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2019
PROJEKT ECO PLUS V MONDI SCP, a.s.
Dokumentácia pre územné rozhodnutie
dokumentácia pre územné rozhodnutie MONDI SCP a.s. 2019
Nové čerpadlo 33-018 realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2019
ECO PLUS – PROJECT 2000 – Cooking a Fiberline realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2018
Nový obrúskový stroj NL20 projekt stavby pre stavebné povolenie SHP Slavošovce 2018
Čerpanie buničiny do nádrže – PS18 technická pomoc MONDI SCP a.s. 2018
Zavádzanie papiera v sušiacej časti PS17 realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2018
Meracie rámy pre PS17 – Mondi SCP realizačný projekt HONEYWELL, s.r.o. 2018
Regulované dávkovanie štiepok medzi zásobné silo a pásový dopravník 18_E_027 štúdia MONDI SCP a.s. 2018
Nová skládka štiepok technická pomoc MONDI SCP a.s. 2018
Zvýšenie bezpečnosti na glejacom lise PS16 realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2018
Modernizácia pracieho procesu projekt stavby pre stavebné povolenie MONDI SCP a.s. 2018
Posúdenie stavu čerpadiel FL technická pomoc MONDI SCP a.s. 2018
PM18 PROBLEM WITH DILUTION WATER realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2017
Nové DNCG a CNCG kondenzátory VL realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2017
Sklad valcov OJ CU – ALT. 1,2 štúdia MONDI SCP a.s. 2017
VL – Nový filter na čierny lúh realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2017
Odhad investičných nákladov na odstránenie závad parokondenzačného systému štúdia MONDI SCP a.s. 2017
Odhad investičných nákladov na inštalovanie ručných uzatváracích ventilov štúdia MONDI SCP a.s. 2017
Inštalácia brúsky na PM18 realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2017
Projekt 2000 – FIBERLINE – Odhad nákladov + predbežný časový program technická pomoc MONDI SCP a.s. 2017
Rozšírenie sekvencie o dve pracie jednotky technická pomoc MONDI SCP a.s. 2017
Náhrada gramového ventilu PM1 realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2017
Optimalizácia vákuového systému PS1 realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2017
Sklad valcov OJ CU – ALT. 2, ALT 3 štúdia MONDI SCP a.s. 2017
Nová mlecia linka PS1 – technológia realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2017
Bezlanové zavádzanie PS17 realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2017
Bezoperátorské zavádzanie POPE PM18 realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2017
Inštalácia Turbo Blowera Runtech realizačný projekt BUKOCEL a.s. 2017
Nový scrubber – druhý okruh realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2017
Statické zosilnenie budovy VS realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2016
Nový tlakový triedič AK-4 realizačný projekt BUKOCEL a.s. 2016
Výmena výmenníka pre ASA realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2016
Optimalizácia bieliarne realizačný projekt BUKOCEL a.s. 2016
Projekt ECO plus v Mondi SCP a.s., Ružomberok dokumentácia pre územné rozhodnutie MONDI SCP a.s. 2016
Projekt ECO plus v Mondi SCP a.s., Ružomberok projekt stavby pre stavebné povolenie  AF-Consult Czech Republic, s.r.o. 2016
Zvýšenie výkonu na celulozovy stroj – parná skriňa realizačný projekt BUKOCEL a.s. 2016
Rekonštrukcia DNCG systému na Vláknitej linke a Regenerácii štúdia MONDI SCP a.s.  2016
Nový potlačovací stroj – Obaly Solo štúdia MONDI SCP a.s.  2016
Project 2000 – Drying machine, Engineering fiberline, Regausticizing  realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2016
Presťahovanie NL16 do pozície zdemontovaného obrúskového stroja NL20 projekt stavby pre stavebné povolenie SHP Slavošovce 2016
PROJEKT 2000 V MONDI SCP, a.s. Ružomberok projekt stavby MONDI SCP a.s. 2016
PROJEKT 2000 V MONDI SCP, a.s. Ružomberok dokumentácia pre územné rozhodnutie MONDI SCP a.s. 2016
Projekt generálnej opravy strechy na bieliarni realizačný projekt BUKOCEL a.s. 2016
Rekonštrukcia lisovej časti PM17 realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2015
Prepočet čerpadiel na Vláknitej linke technická pomoc MONDI SCP a.s. 2014
Rekonštrukcia lisovej časti vysušovacieho stroja štúdia MONDI SCP a.s. 2014
Rekonštrukcia parokondenzačného systému na vysušovacom stroji štúdia MONDI SCP a.s. 2013
Inštalácia vákuového systému vysušovacieho stroja štúdia MONDI SCP a.s. 2013
Rekonštrukcia PS1 technická pomoc MONDI SCP a.s. 2013
Rekonštrukcia PS17 a nová prevíjačka technická pomoc MONDI SCP a.s. 2013
Inštalácia turboblowerov pre vákuový systém PS18 realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2013
OPTIMALIZÁCIA VÁKUOVÉHO SYSTÉMU PS18 štúdia MONDI SCP a.s. 2012
Rafinéry PM17 technická pomoc MONDI SCP a.s. 2012
Spracovateľská linka NL 18 - SHP Slavošovce projekt stavby PROMA s.r.o. 2010
Výroba papiera v sýtych farbách UPP – SHP Slavošovce realizačný projekt PROMA s.r.o. 2009
Baliaca linka realizačný projekt BUKOCEL a.s. 2008
NL 17 – SHP Slavošovce projekt stavby SHP Slavošovce 2008
Premiestnenie píly a linky na výrobu paliet projekt stavby MONDI SCP a.s. 2008
Systém na dopravu a skladovanie drevného odpadu projekt stavby SMREČINA HOFATEX, a.s. 2008
Premiestnenie extrudovania projekt stavby MONDI SCP a.s. 2008
Premiestnenie potlačovania projekt stavby MONDI SCP a.s. 2008
PRESTAVBA BIELIARNE NA VÝROBU ECF BUNIČÍN realizačný projekt BUKOCEL a.s. 2008
VYSUŠOVANIE BUNIČINY V BUKOCEL a.s. štúdia BUKOCEL a.s. 2008
REFINER EXTENSION PROJECT Realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2008
Pre – engineering for bleaching Pre - engineering Mondi business paper SCP a.s. Ružomberok 2006
Pre – engineering for cooking Pre - engineering Mondi business paper SCP a.s. Ružomberok 2006
Linka na výrobu toaletného papiera Project permision, Detail engineering SHP Slavošovce 2006
Rebuil of compressor station Detail engineering - elektro + ASRTP Mondi business paper SCP a.s. Ružomberok 2006
Baliaca linka Detail engineering Mondi business paper SCP a.s. Ružomberok 2006
Vákuová stanica Detail engineering Mondi business paper Štětí 2006
Modenizácia PS 6 Project permision Mondi business paper SCP a.s. Ružomberok 2006
Konštantná časť PS 6 Detail engineering JIP Papírny a.s. Větřní 2006
Debottlenecking Detail engineering Mondi business paper SCP a.s. Ružomberok 2006
Papierenský stroj Project permision Obalové materiály Snina 2006
Výroba ECF buničin Detail engineering Bukocel Vranov n/T 2006
Papierenský stroj Ligatne – Lotyšsko Detail engineering  Papcel  Litovel a.s. 2006
Papierenský stroj na výrobu 5 t/h – Almaty Kazachstan Realizačný projekt Papcel  Litovel a.s. 2005
Skutočný stav Vláknitá linka, Odparka, Várňa, Vysušovací stroj Skutočné stavy Mondi business paper SCP a.s. Ružomberok 2005
Premiestnenie baličky kotúčov Realizačný projekt OBALY SÓLO 2005
PULP MILL SW Reclaimer Projekt pre stavebné povolenie, Realizačný  projekt + AD Mondi business paper SCP a.s. Ružomberok 2005
Nová linka pre prípravňu látky Ligatne Lotyšsko Realizačný projekt Papcel Litovel a.s. 2005
Papierenský stroj na výrobu 5 t/h -Almaty Kazachstan Realizačný projekt Papcel a.s. Litovel 2005
Nová kompresorová stanica Realizačný projekt Obaly SOLO 2005
Detailed engineering for Debottlenecking Technická pomoc, Realizačné projekty Mondi business paper SCP a.s. Ružomberok 2005
Objemovo technická štúdia dlhodobého rozvoja SHP Štúdia SHP Harmanec a.s. 2005
Obrsúkový stroj NL so šesťfarebnou potlačou Jednostupňový projekt SHP Slavošovce 2005
Projektová dokumentácia pre stav.povolenie Odparka, Kaustifikácia, Drevosklad, Nový reg.kotol, Vl. Linka Projekt pre stavebné povolenie Mondi business paper SCP a.s. Ružomberok 2005
Dekoratívna razba na TL 2 SHP Jednostupňový projekt SHP Harmanec a.s. 2005
Zariadenie na orez látky na site PM18 Realizačný projekt SHP Harmanec a.s. 2005
Production line of TP Realization project Tento a.s. Žilina 2005
Pumping of pulped cellulose to PM 18 Realization project Mondi business paper SCP a.s. Ružomberok 2005
Stability of paper path PS2 Realization project Tento a.s. Žilina 2005
Impulse project – Fibre line - by pass II. Realization project Mondi business paper SCP a.s. Ružomberok 2005
Tapping and transport of starch for PM 17, PM 18 Detail engineering NSCP, a.s. Ružomberok 2004
Projekt IMPULS - Pulp mill – Fibre line Detail engineering NSCP, a.s. Ružomberok 2004
Projekt IMPULS - Reconstruction PM 18 and winder Detail engineering NSCP, a.s. Ružomberok 2004
IMPULSE projekt – Pulp Mill Fibre line Project permision NSCP a.s. Ružomberok 2004
Reconstruction of waste paper Detail engineering KAPPA, a.s. Štúrovo 2004 
Projekt IMPULS - Pulp mill – Fibre line Detail engineering NSCP a.s. Ružomberok 2003
Steam and condensate system for PM 16 Detail engineering NSCP, a.s. Ružomberok 2003
Rebuild PM 18 Project permision,Detail engineering - for civil part NSCP, a.s. Ružomberok 2003
Reconstruction PM 1 Project permision, Detail engineering SCP, a.s. Ružomberok 2002
PM 1 - Reconstruction Complette project dokumentation, Building + Executive project MONDI SCP a.s. 1996-1997
Autom. process control systems - bleaching plant optimization Project permision, Detail engineering Bukóza Vranov 1996
Production and palletization of small sizes at PM 6 Complette project dokumentation MONDI SCP a.s. 1995
Displacement cooking Project permision, Detail engineering MONDI SCP a.s. 1995
Production and warehousine of small sizes at PM 8 Complette project dokumentation MONDI SCP a.s. 1994
PM 8 - Reconstruction Complette project dokumentation Slavošovské papierne 1993
PM No. 2 - Tisssue Project permision Tento, a.s. Žilina 1993
Leykam Rakúsko Detail engineering MONDI SCP a.s. 1993
Oxygen bleaching Complette project dokumentation MONDI SCP a.s. 1992

 

energetics 64x64

Energetický priemysel

Názov zákazkyStupeň dokumentácieInvestorRok
Výmena spalinového ventilátora - Regenerácia štúdia MONDI SCP a.s. 2020
Parný systém ohrievačov vzduchu realizačný projekt MONDI SCP a.s.  2020
Ohrev potrubí z RK2 a RK3 realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2020
Projekt modernizácie bloku č.6
Úprava doplňovacej vody
realizačný projekt SAM - SHIPBUILDING
AND MACHINERY a.s.
2020
Výmena ventilátora na dymové plyny realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2020
RB3 HVAC UPGRADE realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2020
UPGRADE DNCG realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2020
CHLADIACE VEŽE projekt stavby pre stavebné povolenie SAM - SHIPBUILDING
AND MACHINERY a.s.
2020
VZDUCHOVÉ DELÁ FGC technická pomoc MONDI SCP a.s. 2020
AKTUALIZÁCIA SCHÉM NA RK3 projekt skutočného vyhotovenia MONDI SCP a.s. 2020
Nový kompresor 7000 m3/hod realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2019
PROJEKT ECO PLUS
Nová trasa bioplynu
realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2019
VÝROBA EKOLOGICKÝCH PALÍV - PELETIZAČNÁ LINKA BANSKÁ BYSTRICA projekt stavby pre stavebné povolenie TATRAS, s.r.o. 2018
Nový EO RK3 vč. AMS RK3 projekt stavby pre stavebné povolenie BUKOCEL a.s. 2018
Ventily na zástrek pary KDO realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2018
Zhodnocovanie sekundárneho biologického kalu na produkt s vyššou pridanou hodnotou projekt stavby pre stavebné povolenie BUKOCEL a.s. 2018
PROJEKT ECO PLUS V MONDI SCP, a.s.
- ČASŤ CHLADIACE VEŽE
realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2017
Energetická optimalizácia realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2017
Cooling water jet after turbines TG1, TG2 realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2017
Tepelné využitie vyvareného kondenzátu realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2017
Zníženie emisií na RK2 – Nový ESP realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2017
Energetická optimalizácia RB3 realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2017
Modernizácia výsypiek K1 – Rozšírenie RS a doplnenie PRS realizačný projekt BUKOCEL a.s. 2016
CHLADENIE VOD PS19 technická pomoc MONDI SCP a.s. 2016
Osadenie uzatváracích armatúr a prislúchajúcich potrubných trás – JE Mochovce realizačný projekt SAM s.r.o. 2016
Meranie tepla na vykurovanie objektov v Mondi SCP, a.s. realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2016
Odstránenie draslíka z popola RK3 technická pomoc MONDI SCP a.s. 2016
New Decanter realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2016
Aditívne hospodárstvo K1 realizačný projekt Bukóza Energo, a.s. 2016
Nová spaľovacia pec pre náhradnú likvidáciu neskondenzovateľných plynov realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2016
Nová spaľovacia pec pre náhradnú likvidáciu neskondenzovateľných plynov projekt stavby MONDI SCP a.s. 2016
ZJEDNODUŠENIE LIKVIDÁCIE NCG štúdia MONDI SCP a.s. 2015
Využitie tepla zo spalín pece na vápno technická pomoc MONDI SCP a.s. 2015
Využitie tepla zo spalín pece na vápno projekt stavby, realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2015
Rekonštrukcia kotla K1 projekt stavby Bukóza Energo, a.s. 2015
Rekonštrukcia pomocných čerpadiel a motorov v ČS 224 s NN v PS 4 Tupá – čistopis   TRANSPETROL a.s. 2015
TG8 Virtuálny blok technická pomoc MONDI SCP a.s. 2014
RB3 project – Odparka, VTR a HD veže realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2014
RB3 project – Odparka, VTR a HD veže projekt stavby MONDI SCP a.s. 2014
Využitie odpadného tepla zo sušiarne pre potreby vykurovania areálu TESLA I. štúdia RETTENMEIER TT 2013
Úprava a energetické zhodnotenie kalov z čistenia priemyselných odpadových vôd Mondi SCP projekt stavby, realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2010
Odhad rozpočtových nákladov na nový RK a rekonštrukciu odparky štúdia MONDI SCP a.s. 2010
Získavanie tepla zo spalinových kotlov SK1 a SK2 projekt stavby, realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2010
Úprava a energetické zhodnotenie kalov z čistenia priemyselných odpadových vôd v Mondi SCP štúdia MONDI SCP a.s. 2010
Modernizácia využitia teplých vôd - Hot Water Handling projekt stavby, realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2010
Akumulácia tepla Study Bukocel a.s. Vranov n/T 2006
Energetika Levice Detail engineering-elektro Energetika Levice 2006
Rekonštrukcia kotla na drev. odpad Project permision Mondi business paper SCP a.s. Ružomberok 2006
Inštalácia parného akumulátora Štúdia Mondi business paper SCP a.s. Ružomberok 2005
Rekonštrukcia kotla na drevný odpad Projekt pre stavebné povolenie Mondi business paper SCP a.s. Ružomberok 2005
Zníženie emisií CO2 prostredníctvom reg.kotla Realizačný projekt stav. časti Mondi business paper SCP a.s. Ružomberok 2005
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva III.etapa Turzovka Projekt pre stavebné povolenie Energetika Turzovka 2005
Now accumulator of steam Technical support Mondi business paper SCP a.s. Ružomberok 2005
Reconstruction of Bark boiler Project permision Mondi business paper SCP a.s. Ružomberok 2005

 

chemistry 64x64

Chemický priemysel

Názov zákazkyStupeň dokumentácieInvestorRok
NÁDRŽ NA BIELY LÚH realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2021
Rozšírenie výrobnej kapacity zrážaného uhličitanu vápenatého
realizačný projekt Specialty Minerals Slovakia s.r.o. 2020
Potrubné vedenie kyslíka v MONDI SCP a.s. Ružomberok realizačný projekt LINDE Gas a.s. 2020
Potrubná trasa dusíka v MONDI SCP a.s. Ružomberok realizačný projekt LINDE GAS s.r.o. 2020
Nová absorbčná veža ClO2 dokumentácia pre územné rozhodnutie MONDI SCP a.s. 2020
Nová absorbčná veža ClO2 projekt stavby pre stavebné povolenie MONDI SCP a.s. 2020
Nová absorbčná veža ClO2 realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2020
PROJEKT ECO PLUS
NOVÁ TRASA METANOLU
realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2020
VYPIERANIE NH3 A TZL Z CYKLÓNA projekt stavby pre stavebné povolenie
SAM - SHIPBUILDING
AND MACHINERY a.s.
2020
VYPIERANIE NH3 A TZL Z CYKLÓNA realizačný projekt SAM - SHIPBUILDING
AND MACHINERY a.s.
2020
Budova LINDE projekt stavby pre stavebné povolenie MONDI SCP a.s. 2019

Budova Linde - Mondi SCP, a.s.
dokumentácia pre územné rozhodnutie MONDI SCP a.s. 2019

Budova Linde - Mondi SCP, a.s.
projekt stavby pre stavebné povolenie MONDI SCP a.s. 2019
Dočasné riešenie dodávky O3 realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2019
Zlepšenie emisií ClO2 technická pomoc MONDI SCP a.s. 2019

Rozšírenie výrobnej kapacity zrážaného uhličitanu vápenatého
dokumentácia pre územné rozhodnutie Specialty Minerals Slovakia s.r.o. 2019
Rozšírenie výrobnej kapacity zrážaného uhličitanu vápenatého projekt stavby pre stavebné povolenie Specialty Minerals Slovakia s.r.o. 2019
Využitie tepla z turboblowerov PS1 technická pomoc MONDI SCP a.s. 2019
Dávkovanie NaOH na vláknitej linke realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2019
Výmena chladiča Carrier na VL realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2018
Preloženie zásobných nádrží na peroxid vodíka realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2018
Dodávky CO2 pre SMI technická pomoc MONDI SCP a.s. 2018
Sklad kvapalných chemikálií SČOV Hrboltová realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2017
Nová nádrž OZP na PS17 realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2017
Optimalizácia systému procesných prvkov v systéme alkálií realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2017
Modernizácia zariadení – Výmena práčky plynov realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2017

Rekonštrukcia odparky Bukóza Vranov Modernizácia vákuovej odparky
projekt stavby pre stavebné povolenie BUKOCEL a.s. 2016
Mydlová nádrž, Regenerácia realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2016
Stáčanie a skladovanie kyseliny peroxyoctovej realizačný projekt KEMIRA s.r.o. 2016
Nové zásobné silo na vápno – Regenerácia technická pomoc MONDI SCP a.s. 2016
Stáčanie a skladovanie blankophoru – PS18 realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2016
Modernizácia vákuovej odparky projekt stavby BUKOCEL a.s. 2016
Továreň na výrobu dihydrokvercetinu a arabinogalaktanu (Flavit) technická pomoc Fortischem a.s. 2012
Výmena pece na vápno projekt stavby MONDI SCP a.s.  2013
Výmena pece na vápno štúdia MONDI SCP a.s. 2012
Rekonštrukcia vákuových zdrojov v Unihale – Zentiva realizačný proejekt NOVING NOVÁKY s.r.o. 2012
Zvýšenie energetickej efektívnosti procesu výroby celulózy v Mondi SCP a.s. Ružomberok - IEG dokumentácia pre územné rozhodnutie MONDI SCP a.s. 2011
Výroba oceľových kordov – I.etapa – BEKAERT projekt stavby, realizačný projekt BEKAERT Sládkovičovo 2010
Rekonštrukcia mazutového hospodárstva ENO A a ENO B bl.3,4 realizačný projekt UNISTAV Prievidza a.s. 2010
Rekonštrukcia prípravy bieliacich roztokov realizačný projekt BUKOCEL a.s. 2010
VÝMENA HASNICE realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2009
Pre – engineering for lime kill Pre - engineering Mondi business paper SCP a.s. Ružomberok 2006
Výroba bionafty Srbsko Detail engineering OTEZA s.r.o. Martin 2006
Ohrievač čierneho výluhu, Regeneračný kotol Realizačný projekt  Kappa Štúrovo a.s. 2005 
Dodávka priemyselnej a chladiacej vody Realizačný projekt Mondi business paper SCP a.s. Ružomberok 2005
Odpadové vody várne - česle Jednostupňový projekt Kapp Štúrovo a.s. 2005
Projekt IMPULS - Lime kiln and recausticising plant Supervision and built documentation NSCP, a.s. Ružomberok 2004
Project IMPULS -pulp mill – EVAPORATOR Project permision NSCP, a.s. Ružomberok 2003
Projekt IMPULS - Lime kiln and recausticising plant Detail engineering NSCP, a.s. Ružomberok 2003

 

water industry 64x64

Vodné hospodárstvo

Názov zákazkyStupeň dokumentácieInvestorRok
Odstredivka namiesto kalolisu realizačný projekt MONDI SCP a.s.  2018
Unifikácia kontajnerovej prepravy kalov pre ČOV Rojkov projekt stavby pre stavebné povolenie Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. 2018
Unifikácia kontajnerovej prepravy kalov ČOV Liptovská Osada projekt stavby pre stavebné povolenie Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. 2018
Zvýšenie sušiny kalu do RPV – riadenie filtra CPR realizačný projekt BUKOCEL a.s. 2018
Hot water utilization at DM realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2017
Nový kalolis (odstredivka) na Vodárni štúdia MONDI SCP a.s. 2017
Nové čerpadlo na CHÚV realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2017
Odstredivka na ČOV Hrboltová realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2017
Zvýšenie kapacity prevzdušňovania ČOV realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2016
Zvýšenie kapacity čerpania vratného kalu ČOV v Mondi SCP, a.s. realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2016
Úprava odpadových technologických vôd realizačný projekt Bekaert Hlohovec a.s. 2016
Priame chladenie horúcej vody – WF cooler realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2016
Zvýšenie kapacity prevzdušňovania ČOV (súčasť Projektu 2000) a zvýšenie kapacity čerpania vratného kalu ČOV v Mondi SCP, a.s projekt stavby MONDI SCP a.s. 2016
Obnova a modernizácia CHÚV3 - Duslo Šala realizačný projekt DUSLO a.s. 2015
Zvýšenie konkurencieschopnosti značky Baldovská implementáciou inovačných technológií a technických transférov, časť 2 – Technológia akumulácie minerálnej vody a sirupov v závode Baldovce realizačný projekt Minerálne vody a.s. 2015
Práčka plynov pred biofilter v ČOV Hrboltová projekt stavby v rozsahu realizačného projektu MONDI SCP a.s. 2014
Rekonštrukcia a modernizácia ČOV Sokoľany realizačný projekt U.S. Steel Košice s.r.o. 2013
Modernizácia časti technológie Vodného hospodárstva
prevádzky ZPO spoločnosti ŽP, a.s. – Siemens, s.r.o
  Železiarne Podbrezová 2013
Raw water Treatnebt and chemical Dosing – Mochovce realizačný projekt Slovenské elektrárne, a.s. 2012
OBEH PROCESOVÝCH VOD Z VÝROBY MINCOVÝCH PLATNIČIEK projekt stavby AMERA SLOVAKIA KREMNICA, s.r.o. 2012
Rekonštrukcia ČOV Duslo, a.s., pracovisko Bratislava projekt stavby, realizačný projekt DUSLO a.s. 2011
Rekonštrukcia a modernizácia ČOV Sokoľany projekt stavby SIEMENS s.r.o. 2011
Filtrácia – Rusko   SIEMENS s.r.o. 2011
Vzdúvanie hladiny ČOV Sokoľany   US Steel / Siemens s.r.o. 2011
Zvýšenie kapacity čerpacej stanice vratného kalu v SČOV Hrboltová štúdia MONDI SCP a.s.  2010
Mini oceliareň v Strážskom realizačný projekt SIEMENS s.r.o. 2009
Modernizácia kalového hospodárstva – SČOV Hrboltová realizačný projekt MONDI SCP a.s. 2009
Úspora energií a čerstvej vody zásobná nádrž Projekt pre stavebné povolenie Mondi business paper SCP a.s. Ružomberok 2005
Reconstruction filter sandblast Project permision JE Mochovce 2002

Naši zákazníci

Naši partneri

Táto stránka používa pre zlepšenie poskytovaných služieb súbory cookies. Používaním stránky súhlasíte s ukladaním súborov cookies.