+421 (0) 44 432 31 41

projekcia@celprojektplus.sk

English Slovenčina

Naše služby

Služby

. ok 14 2015
projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Zabezpečujeme kompletnú projektovú dokumentáciu:

 • štúdie realizovateľnosti
 • odhady nákladov
 • základný inžiniering
 • dokumentácie pre územné rozhodnutie
 • dokumentácie pre stavebné povolenie
 • realizačné dokumentácie
 • dokumentácie skutočného vyhotovenia
 • zabezpečenie osvedčenia dokumentácie technickou inšpekciou a podobne.

Projektová dokumentácia je spracovávaná podľa platných noriem a príslušnej legislatívy. Podľa požiadavky je tvorená v 3D software. V priebehu prác je tak možná prezentácia projektu zákazníkovi v 3D vizualizácii.

 

Výpočty a analýzy

Výpočty a analýzy

Pre jednotlivé stupne projektovej dokumentácie zabezpečujeme podľa potreby:

 • pevnostné výpočty potrubí
 • statické výpočty
 • hydraulické výpočty potrubí
 • tepelné výpočty potrubí
 • návrh zariadení

 

Softvérové vybavenie

Softvérové vybavenie

Softwarové vybavenie zodpovedá súčasným potrebám a moderným trendom pre projektovanie a spĺňa požiadavky aj náročnejších zákazníkov. Pre spracovanie dokumentácie používame najnovšie programové vybavenie.

Oblasti pôsobenia

Oblasti pôsobenia

Podieľame sa na výstavbe nových a na modernizácii existujúcich technologických celkov v priemysle hlavne na Slovensku, ale aj v zahraničí. Zabezpečujeme komplexného spracovania projektovej dokumentácie pre  nasledujúce odvetvia:

 

paper industry 64x64

Celulózo-papierenský priemysel

 • drevosklad, doprava a triedenie štiepok, silá
 • vláknitá linka – várňa, pranie, bieliareň, zásobné nádrže
 • papierenské stroje – prípravňa látky, triedenie, mokrá sitová časť, lisová časť

 

energetics 64x64

Energetický priemysel

 • výroba a distribúcia pary
 • technologické vybavenie spaľovacích kotlov
 • horúcovodné rozvody
 • náhradné spaľovanie plynov
 • výroba tlakového vzduchu

 

chemistry 64x64

Chemický priemysel

 • skladovanie a doprava chemikálií
 • odparky
 • regenerácia

 

water industry 64x64

Vodné hospodárstvo

 • úpravne vôd
 • chladiace a kondenzačné systémy
 • čistiarne odpadových vôd

Z našich projektov

Výkres potrubia

Výkres potrubia

Výkres potrubia

Výkres potrubia

Výkres podpier

Výkres podpier

Výkres plošiny

Výkres plošiny

Izometria

Izometria

Scanovanie Gelima

Scanovanie Gelima

Scanovanie Duslo

Scanovanie Duslo

Hydraulický výpočet

Hydraulický výpočet

Pevnostný výpočet

Pevnostný výpočet

Naši zákazníci

Naši partneri

Táto stránka používa pre zlepšenie poskytovaných služieb súbory cookies. Používaním stránky súhlasíte s ukladaním súborov cookies.